Vysoká frekvence

Co je vysoká frekvence?

V elektrotechnice se jako vysoká frekvence označují až frekvence nad 10 kHz. U elektronářadí ale tento pojem zdomácněl pro všechny síťové frekvence, které leží nad standardní síťovou frekvencí (v Evropě 50 Hz). Pro vysokofrekvenční elektronářadí se všeobecně používají frekvence od 200 do 300Hz. Z toho vyplývá, že vysokofrekvenční elektronářadí potřebuje vlastní frekvenční generátory, které dodávají proud na vyšší frekvenci. Tyto měniče kmitočtu se připojují na veřejnou síť střídavého proudu.

Proč se ale převádí proud ze sítě, který je jinak dostatečný pro nejlepší elektronářadí, na vyšší frekvenci? Hlavním důvodem je požadavek na maximální výkon. V současné době je každé elektronářadí, které může odevzdat více výkonu, větší, těžší a nepohodlné. Dalším důvodem je požadavek na maximální robustnost a životnost. Tomu sice vyhovují motory s kotvou nakrátko, ale za cenu nižších otáček při frekvenci 50 Hz, které jsou pro mnohé práce nevhodné.

Adekvátně nastavené motory s kotvou nakrátko dosahují při 300 Hz přibližně 18000 otáček/min. – ideální např. pro brousící práce. Proporciálně s frekvencí pak roste i výkon motoru, bez nárůstu jeho hmotnosti a velikosti. Při 300 Hz se tedy výkon oproti 50 Hz zvýšší šestinásobně

Podle tohoto principu vyvíjela již před desetiletími firma Fein první vysokofrekvenční elektronářadí, které se dodnes vyznačuje vynikajícím výkonem.

 

Proč vysoká frekvence?

V mnoha oblastech průmyslu a řemeslných prací, u kterých se od elektronářadí vyžaduje trvale vyskový výkon, se osvědčilo vysokofrekvenční elektronářadí Fein jako promyšlená koncepce strojů. Oproti elektro nářadí s univerzálním motorem nebo pneumatickému nářadí vyplývá celá řada podmíněných předností:

- Menší pokles počtu otáček při zatížení, ze které vyplývá vysoká stabilita zařízení a rovnoměrný úběr materiálu.

- Vysoký efektivní výkon.

- Vysoká přenášená síla.

- Robustní a nekomplikovaná konstrukce pro mimořádně vysokou životnost – nižší náklady na údržbu a opravy.

- Menší opotřebení.

- Výhodnější náklady na provoz a energii.

 

Preciznost Fein

Stálý vysoký výkon při trvalém provozu je možný pouze tehdy, je-li vysoká frekvence elektronářadí dimenzována konstrukčně a kvalitativně na maximální výkon. Do všech detailů příslovečná preciznost firmy Fein je ideálním předpokladem pro výrobu takových strojů. Naše zkušenosti desítek let v plánování, konstrukci a instalaci vysokofrekvenčnícho elektronářadí se pro vás stanou předností.

 

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti vysokých frekvencí, navrhujeme a budujeme pracoviště.