Další činnosti

Repas kontaktních a hnacích kol a válců GRIT

Pro všechny varianty strojů GRIT GX a GI provádíme repas gumových kol a válců. Původní gumu strhneme a naneseme nový povlak ve variantě hladký povrch nebo rýhovaný-odvětraný povrch v původní tvrdosti Shore nebo dle vašich požadavků.Cena repasi je cca 1/3 až 1/4 oproti pořízení nového kusu.

 

Převíjení elektromotorů

Zabýváme se především opravami synchronních a asychronních elektromotorů. Jde hlavně o převíjení poškozených zařízení a dalších souvisejících oprav na tomto druhu elektrických strojů. K samotnému poškození dochází z několika důvodů. Častým zdrojem poruch je mezi závitový zkrat nebo též vniknutí kapaliny do statoru. Stroj se může také porouchat vlivem poddimenzování a následnému tepelnému přetížení. Závadu mohou způsobit i ložiska, která jsou podstatnou součástí elektromotoru.

Opravujeme motory do výkonu 10 kW.

V naléhavých případech jsme schopni zajistit opravu do 48 hodin.

 

Výběr vhodných strojů

Poskytujeme poradenský servis při výběru vhodného nářadí pro daná pracoviště, včetně realizace, prodeje a dodávky strojů a jejich součástí.

Elektrické nářadí

Navrhneme optimální stroj nebo zařízení pro dané podmínky a pracoviště.

 

Vzduchové nářadí

Navrhneme a dodáme kompresory, rozvody a stroje pro určená pracoviště včetně kompletního systému a příslušenství.

Elektrické zdroje

Navrhneme a dodáme optimální elektrocentrálu dle vašich potřeb ve výkonu od 2. do 450. kVA. Nabízíme možnost autorizované montáže spínacích automatik, dálkového ovládání, měřičů proudu, napětí a frekvence. Nabízíme speciální typy pro armádní složky a hasičské sbory